Informatie Security Awareness Training

Lees verder
Informatie Security Awareness Training

AVG & Informatie Security Awareness Training, de menselijke factor

De bewustwordingstrainingen, security awareness, bevatten verschillende modules. Zo leren de deelnemers wat de meest voorkomende gevaren en valkuilen zijn bij het dagelijks gebruik van internet, zowel zakelijk als privé. Ze krijgen inzicht in hoe zij verschillende vormen van misbruik door derden kunnen herkennen en voorkomen. Ook leren ze in welke situaties het al dan niet verantwoord is om informatie te publiceren op, of te distribueren via e-mail, telefoon, social media enzovoort.

Naast internet zijn er vele andere bedreigen waardoor kritieke bedrijfsinformatie uit kan lekken. Denk hierbij aan het onjuist vernietigen van papieren documentatie waardoor informatie letterlijk op straat komt te liggen. Of het voor bezoekers zichtbaar achterlaten van vertrouwelijke informatie.  Ook dit soort vormen van informatieverlies worden behandeld in de trainingen.

Onze trainers Pernella en Iman komen graag langs voor een management-training of om uw personeel in groepjes te trainen!

Vraag een vrijblijvend gesrpek aan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
Informatie Security Awareness Training

De eerste stap

Deelnemers wordt tijdens de training geleerd bewuster om te gaan met informatie binnen hun eigen specifieke taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en privé situatie.

De trainingen worden verzorgd door ervaren security specialisten die de technische en theoretische kant van de beveiliging mijden. Hierdoor is deelname voor iedereen geschikt, ongeacht het kennisniveau. In duidelijke taal wordt uitgelegd welke dreigingen er zijn en hoe men daar als gebruiker mee om moet gaan.

Na deze training weet de cursist hoe om te gaan met de besproken dreigingen. Zo is de eerste stap van (informatie)beveiliging binnen de organisatie gewaarborgd.

Bewustwording is de eerste stap, e-learning creëert gedragsverandering en continuïteit!

lees meer op: https://avgdesk.beveiligmij.nl/trainingen/

Naast deze trainingen voor werknemers verzorgen wij ook AVG trainigen voor het Management Team/Directie, deze verzorgen wij al voor €350,00 info@AVGdesk.nl

Informatie Security Awareness Training