PIA - AVG Compliance Check

Lees verder
PIA - AVG Compliance Check

Privacy Effect Beoordeling

Een Privacy Impact Assessment (PIA) ofwel privacy-effect-beoordeling is een instrument waarmee organisaties privacyrisico's in een vroegtijdig stadium op een gestructureerde en heldere manier in kaart kunnen brengen bij het bouwen van informatiesystemen of aanleggen van databestanden (en daarmee ook hogere kosten bij wijzigingen in informatiesystemen achteraf kunnen besparen). Het doel van de PIA is dan ook het voorkomen van kostbare aanpassingen in processen, herontwerp van systemen of stopzetten van een project door vroegtijdig inzicht in de belangrijkste privacyrisico’s. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt in de Engelse vertaling de term data protection impact assessment (DPIA) gebruikt of, in de Nederlandse vertaling gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB). Onder de AVG kunt u verplicht zijn een PIA uit te voeren.

Vraag een vrijblijvend gesrpek aan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
PIA - AVG Compliance Check

Compliancy Check

Om te voldoen aan de AVG regelgeving moet je niet alleen een PIA uitvoeren maar is het verstandig om naar het hele plaatje te kijken. Daarom adviseren wij om te starten met de AVGdek Compliance Check en daarna per applicatie of dienst een privacyeffectbeoordeling uit te voeren.

Onze consultants komen graag bij u langs voor ondersteuning met de AVG en het uitvoeren van een PIA - Compliance Check

PIA - AVG Compliance Check