General Data Protection Regulation (GDPR)

GDPR en AVG
Wat is het verschil nu exact?

De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). Deze verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. 

Op 28 mei 2018 moet elke organisatie voldoen aan deze GDPR-AVG. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. 

Het EU-voorstel is om de AVG op 25 mei 2018 te laten vergezellen door de e-privacy verordening. Het EU-VS-privacy schild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt

Principes van de Privacywetgeving:

  • transparantie: de persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten
  • doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld en mogen niet voor andere zaken gebruikt worden
  • gegevensbeperking: enkel de noodzakelijke gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld
  • juistheid: de persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven
  • bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel
  • integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging
  • verantwoording: de verantwoordelijke moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen

Met AVGdesk werkt u vooral aan het belangrijke verantwoordingsdeel van de AVG!

Om aan de AVG-wetgeving te voldoen is een goed functionerend Privacy Management Systeem vereist. Met de AVGdesk leveren wij een Privacy Management Framework in een abonnementenstructuur per maand. Het AVGdesk Framework zal in uw eigen Office 365 SharePoint Online systeem worden geïnstalleerd. Beschikt u nog niet over Office 365? Dan activeren wij voor u een SharePoint Online basispakket voor ongeveer €4,20 per maand via één van onze IT-partners.

Vraag een vrijblijvend gesrpek aan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form