Tips

Hoe om te gaan met je identiteitsbewijs

Een identiteitsbewijs is een legitimatie, geen visitekaartje dat je zomaar uitdeelt. Met een kopie van een identiteitsbewijs kun je tegenwoordig een hoop zaken regelen. Er zijn maar weinig organisaties die een kopie van jouw legitimatie mogen eisen! Gebruik de KopieID-App en deel zorgvuldig!

Door
Albert Smit
,
op
23
-
5
-
2018

Een identiteitsbewijs is een legitimatie, geen visitekaartje dat je aan jan en alleman uitdeelt. Met een kopie van een identiteitsbewijs kun je tegenwoordig een hoop zaken regelen zoals het afsluiten van kredieten, openen van rekeningen en het afsluiten van telefoonabonnementen. Er zijn maar weinig organisaties die een kopie van jouw legitimatie mogen eisen. Deze organisaties hebben ook een duidelijke bewaarplicht die aan strikte regels is gebonden.

Onderstaand de tips die je helpen te voorkomen dat er misbruikt gemaakt wordt van jouw identiteitspapieren.

Een kopie maken is vaak verboden!

Een kopie maken van jouw identiteitsbewijs is, op enkele uitzonderingen na, bij wet verboden. 

De uitzonderingen die een volledige kopie mogen maken van jouw identiteitsbewijs zijn:

- Overheden

- Banken en creditcardmaatschappijen

- Verzekeraars

- Notarissen

- Casino’s

Banken, creditcardmaatschappijen, verzekeraars, notarissen en casino’s zijn namelijk wettelijk verplicht de identiteit van hun klanten vast te stellen. Dit wordt een cliëntenonderzoek genoemd. Om te kunnen bewijzen dat ze aan deze plicht hebben voldaan, mogen zij een kopie of scan van uw identiteitsbewijs maken. Bijvoorbeeld van uw paspoort of identiteitskaart.Werkgevers

Je werkgever is verplicht een kopie van je identiteitsbewijs, zoals je paspoort of identiteitskaart, te bewaren in de loonadministratie. Dit moet je werkgever op grond van de Wet op de loonbelasting. Voor het kopie geldt een fiscale bewaarplicht van 5 jaar na beëindiging van het dienstverband.

De uitzonderingen die jouw Burgerservicenummer (BSN) mogen noteren zijn:

- Scholen

- Zorgverleners

- Zorgverzekeraars (i.v.m. de zorgtoeslag)

- Kinderopvangorganisaties(i.v.m. de kinderopvangtoeslag)

- Verhuurders van vastgoed (i.v.m. de huurtoeslag)

Meer informatie vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder zijn er geen instanties die jouw identiteitsgegevens mogen kopiëren!

Een bedrijf of instelling mag niet van jou eisen dat je jouw identiteitsbewijs laat kopiëren, tenzij je er wettelijk toe verplicht bent. Als er geen wettelijke verplichting is, vraag dan waarom het noodzakelijk is dat je een kopie van jouw identiteitsbewijs afgeeft. Het noteren van het soort identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs (Dit is NIET je Burgerservicenummer!) is vaak voldoende om je te legitimeren.De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een speciale pagina over identiteitsbewijzen. Daar vind je enkele uitzonderingen zoals bijvoorbeeld voor auto(verhuur)bedrijven. Die mogen onder strikte voorwaarde een afgeschermde kopie maken van je identiteitsbewijs.

Laat nooit je paspoort ergens achter, je weet dan niet wat ermee gebeurt.

Wanneer je je identiteitspapieren uit het oog verliest weet je niet wat er mee gebeurt. Men kan dan bijvoorbeeld alsnog een kopie maken. Zorg dat je altijd een kopie bij je hebt zodat je deze kan overhandigen. De ontvanger kan de kopie met je identiteitsbewijs vergelijken om er zeker van te zijn dat het een kopie is van jouw identiteitsbewijs. Er is dan geen reden meer om een kopie te maken.

Laat geen kopie maken zonder ID-cover

ID-Cover verkrijgbaar bij de ANWB via respectprivacy.org

De ID-cover is een hoesje dat de onnodige verspreiding van een aantal van jouw persoonsgegevens beperkt. Concreet schermt de ID-cover je foto, het Burgerservicenummer (BSN) en het nummer van je identiteitsbewijs af. Op een paspoort wordt ook de strook met gegevens onder aan het paspoort afgeschermd. Als je toestemming geeft tot het kopiëren van je identiteitsbewijs, dan loop je met de ID-cover een stuk minder risico op misbruik van je persoonsgegevens!

Maak zelf een kopie

Wanneer je denkt dat ze toch om een kopie gaan vragen, neem dan een eigen kopie mee. Als je een kopie maakt neem dan de volgende tips in acht:Vermeld voor wie de kopie gemaakt is.Mocht de kopie elders opduiken dan is te achterhalen waar de kopie vandaan komt. Dat geldt niet alleen voor jezelf, maar ook bij een instelling die een kopie van een identiteitsbewijs ontvangt. Het is natuurlijk verdacht wanneer hier op staat dat de kopie voor een hotel gemaakt is.Streep de Burgerservicenummers altijd op twee plaatsen door.Zoals aangegeven is het bij wet verboden voor bijna alle bedrijven en organisaties om deze nummers op te slaan.Scherm je foto af.Vraag de kopie achteraf terug.

KopieID-app

De overheid heeft een KopieID-app gelanceerd. Met deze app kun je een veilige kopie te maken van je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Alle voorgaande adviezen moet je uiteraard ook in deze app toepasen op je gescande legitimatiebewijs.De app is gratis verkrijgbaar in Google Play (Android) en de App Store (Apple iOS). Let er wel op dat je de juiste app downloadt.

Identiteitsbewijzen kopiëren met KopieID-app

Recente berichten

26
Apr
Apr
12
Regelgeving

Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen dienen te worden genomen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking op basis van een risico-analyse. Dat kunnen zowel preventieve als detectieve of repressieve maatregelen zijn. Plan-Do-Check-Act

24
Apr
Apr
12
Regelgeving

Het huidige niveau van privacy awareness in Nederland is niet hoog bij kleine en middelgrote organisaties. Met de huidige Europese privacywetgeving is het van groot belang dat deze awareness er snel komt en ook wordt bijgehouden. Start met een Awareness jaar- en inwerkplan en blijf verbeteren!

Terug naar alle adviezen