Tips

Audit: het controlelogboek in het Office 365 Security & Compliance Center

Hoe toon je aan dat je een goed werkend Privacy Management Systeem in jouw organisatie gebruikt? Hiervoor bezoek je als eerste het Office 365 Compliance en Security Center en bekijkt het controlelogboek (auditlog) van Office 365. Zorg dat je ook AVG-Ready bent en weet hoe u dit kunt aantonen.

Door
Microsoft
,
op
15
-
3
-
2018

Je moet eerst auditlogboeken inschakelen voordat je een auditlog-zoekopdracht kunt uitvoeren. In Office 365 heb je een knop Als de koppeling Start opname gebruiker en adminactiviteit wordt weergegeven, klikt u erop om de controle in te schakelen. Als u deze link niet ziet, is de controle al ingeschakeld voor uw organisatie. Vraag uw Office365 specialist om dit op de juiste manier in te stellen voordat je met AVGdesk begint!

Stap 1: Voer een audit log search uit

1. Ga naar https://protection.office.com

Tip:  gebruik een privé-browsesessie (geen gewone sessie) om toegang te krijgen tot het Office 365 Security & Compliance Center, omdat dit voorkomt dat de inloggegevens waarmee u momenteel bent aangemeld, niet worden gebruikt. Om een InPrivate-navigatiesessie in Internet Explorer of Microsoft Edge te openen, drukt u gewoon op CTRL + SHIFT + P. Als u een privé-browsesessie in Google Chrome wilt openen (een incognitovenster genoemd ), drukt u op CTRL + SHIFT + N.

2. Log in op Office 365 met uw werkaccount.(als beheerder)

3. Klik in het linkerdeelvenster van het Security & Compliance Center op Zoeken en onderzoek en klik vervolgens op Auditlogboek zoeken .

De pagina Auditlogboek zoeken wordt weergegeven.

4. Configureer de je zoekcriteria

5. Klik op Zoeken om de zoekopdracht uit te voeren met behulp van uw zoekcriteria.

De zoekresultaten worden geladen en na een paar momenten worden ze weergegeven onder Resultaten. Wanneer de zoekopdracht is voltooid, wordt het aantal gevonden resultaten weergegeven. Houd er rekening mee dat maximaal 5000 gebeurtenissen worden weergegeven in het deelvenster Resultaten in stappen van 150 gebeurtenissen; als meer dan 5.000 evenementen aan de zoekcriteria voldoen, worden de meest recente 5000 gebeurtenissen weergegeven.

Stap 2: Bekijk de zoekresultaten

Stap 3: Filter de zoekresultaten

Naast sorteren kunt je ook de resultaten van een auditlog-zoekopdracht filteren. Dit is een geweldige functie waarmee je snel de resultaten voor een specifieke gebruiker of activiteit kunt filteren. Je kunt in eerste instantie een brede zoekopdracht maken en vervolgens snel de resultaten filteren om specifieke gebeurtenissen te bekijken en vervolgens de zoekcriteria verfijnen en de zoekopdracht opnieuw uitvoeren om een ​​kleinere, beknoptere reeks resultaten te retourneren.

Om de resultaten te filteren:

1.  Voer een audit log search uit.

2.  Wanneer de resultaten worden weergegeven, klikt je op Filterresultaten .

Zoekwoordkaders worden onder elke kolomkop weergegeven.

3.  Klik op een van de vakken onder een kolomkop en typ een woord of fase, afhankelijk van de kolom waarop je filtert. De resultaten worden dynamisch aangepast om de gebeurtenissen weer te geven die overeenkomen met je filter.

Stap 4: Exporteer de zoekresultaten naar een bestand

Je kunt de resultaten van een auditlogboekzoekopdracht exporteren naar een bestand met door komma's gescheiden waarden (CSV) op je lokale computer. Je kunt dit bestand openen in Microsoft Excel en functies gebruiken zoals zoeken, sorteren, filteren en splitsen van een enkele kolom (die cellen met meerdere waarden bevat) in meerdere kolommen.

Klik op Resultaten exporteren en selecteer een van de volgende opties om de geladen resultaten of alle resultaten te exporteren.

Stap 5: Exporteer ook de AVGdesk Pagina metadata naar Excel

In AVGdesk staat links een hyperlink naar Alle AVG Pagina's klik op het Exporteer naar Excel:

Op deze manier kan je aan de Autoriteit Persoonsgegevens laten zien dat je een werkend Privacy Management Systeem hebt en er gebruik van maakt zodat je aantoonbaar voldoet aan de AVG regelgeving!

Ook jij kunt AVG-ready zijn als je vandaag nog start met AVGdesk.nl

Recente berichten

26
Apr
Apr
12
Regelgeving

Passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen dienen te worden genomen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking op basis van een risico-analyse. Dat kunnen zowel preventieve als detectieve of repressieve maatregelen zijn. Plan-Do-Check-Act

24
Apr
Apr
12
Regelgeving

Het huidige niveau van privacy awareness in Nederland is niet hoog bij kleine en middelgrote organisaties. Met de huidige Europese privacywetgeving is het van groot belang dat deze awareness er snel komt en ook wordt bijgehouden. Start met een Awareness jaar- en inwerkplan en blijf verbeteren!

Terug naar alle adviezen