AVGdesk Optimaal

AVGdesk Optimaal

Vast bedrag per maand

AVGdesk Optimaal

Om aan de AVG-wetgeving te voldoen is een goed functionerend Privacy Management Systeem vereist. Met de AVGdesk leveren wij een Privacy Management Framework met een abonnementen- structuur per maand. Het Privacy Management Framework zal in uw eigen Office 365/SharePoint Online omgeving worden geïnstalleerd.

GDPR ready met AVGdesk Optimaal Privacy Management Systeem

Wij nemen de rol van Privacy Officer aan binnen uw organisatie en adviseren uw management en IT-team over de privacyregelgeving. Wij voeren interne audits uit en maken rapportages.

Wij komen 5 dagen per jaar bij u op locatie om samen de AVGdesk bij te werken, interne audits uit te voeren en u op weg met de taken die u zelf gaat bijhouden in dit systeem. Achtmaal per jaar helpen wij op afstand om het systeem bij te werken en u te attenderen op het uitvoeren van verplichte aanpassingen.

AVG Verantwoordingsplicht

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Wat krijg u hiervoor?

Het Privacy Management Framework bestaat uit een overzichtelijke startpagina met duidelijke App-Tegels, tekstpagina’s en formulieren gebaseerd op alle aspecten van de AVG.

De Wiki-pagina’s zijn gevuld met uitleg over de betreffende onderdelen en de basisuitgangspunten zijn benoemd, zodat u snel aan de slag kunt. Vooraf gedefinieerde lijsten/registers helpen om snel de juiste gegevens inzichtelijk te krijgen en te houden. Een ander belangrijk onderdeel is de AVG-checklist. Door middel van deze checklist is in één overzicht de status van het Privacy Management Systeem te zien. Dit Management Systeem + consultancy + remote checks zorgen ervoor dat u aantoonbaar voldoet aan de AVG.

Daarnaast verzorgen wij het jaarverslag voor u met daarin een samenvatting van de incidenten, resultaten van de interne audits en een IT-advies voor het komend jaar.

Elk jaar voeren we een DPIA uit om te checken of u voldoet aan de AVG.

Wilt u dit ook... dan kunt u gaan voor het AVGdesk Intensief pakket!

Vraag een vrijblijvend gesrpek aan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form