AVG Light

AVGdesk Light

vanaf € 200,- per maand

AVGdesk Light

Om aan de AVG-wetgeving te voldoen is een goed functionerend Privacy Management Systeem vereist. Met de AVGdesk leveren wij een Privacy Management Framework met een abonnementenstructuur per maand. Het Privacy Management Framework zal in uw eigen Office 365/SharePoint Online omgeving worden geïnstalleerd.

GDPR ready met AVGdesk Light Privacy Systeem

Wij komen 1 dag per jaar bij u op locatie om samen de AVGdesk bij te werken met uw informatie en helpen u op weg met de taken die u zelf gaat bijhouden in dit systeem. Tweemaal per jaar helpen wij op afstand om het systeem bij te werken en u te attenderen op het uitvoeren van interne audits en verplichte aanpassingen.

AVG Verantwoordingsplicht

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Wat krijg u hiervoor?

Het Privacy Management Framework bestaat uit een overzichtelijke startpagina met duidelijke App-Tegels, tekstpagina’s en formulieren gebaseerd op alle aspecten van de AVG.

De Wiki-pagina’s zijn gevuld met uitleg over de betreffende onderdelen en de basisuitgangspunten zijn benoemd, zodat u snel aan de slag kunt. Vooraf gedefinieerde lijsten/registers helpen om snel de juiste gegevens inzichtelijk te krijgen en te houden. Een ander belangrijk onderdeel is de AVG-checklist. Door middel van deze checklist is in één overzicht de status van het Privacy Management Systeem te zien. Dit systeem + consultancy + remote checks zorgen ervoor dat u aantoonbaar voldoet aan de AVG.

Wilt u dit ook... dan kunt u gaan voor het AVGdesk Light pakket!

AVGdesk privacy Wiki in SharePoint Online Office365

Vraag een vrijblijvend gesrpek aan
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form